kathyleephotos1: New York, New York
kathyleephotos1: Macro Mondays Flowers
kathyleephotos1: Macro Mondays "EDC"
kathyleephotos1: Skyline Drive Virginia
kathyleephotos1: Macro Mondays Behind Glass
kathyleephotos1: Macro Mondays Behind Glass
kathyleephotos1: The Fogbow
kathyleephotos1: Welcome Autumn
kathyleephotos1: Neglected
kathyleephotos1: When Nature Calls
kathyleephotos1: The Fogbow
kathyleephotos1: Fall and Fog
kathyleephotos1: True Colors
kathyleephotos1: Smoke Gets in your Eyes
kathyleephotos1: Making Friends @ Vail
kathyleephotos1: Macro Mondays Sidelit
kathyleephotos1: Macro Mondays Sidelit
kathyleephotos1: Garden of the Gods
kathyleephotos1: The Kill 3
kathyleephotos1: The Kill 2
kathyleephotos1: The Kill
kathyleephotos1: Small Changes
kathyleephotos1: Stairs of Vail
kathyleephotos1: Effects of Smoke from California Fires
kathyleephotos1: Macro Mondays Knots
kathyleephotos1: The Trees of Vail
kathyleephotos1: The Animals of Vail
kathyleephotos1: The People of Vail
kathyleephotos1: Above All Else