kathyleephotos1: Picking Teeth
kathyleephotos1: Get Your finger out of my eye!!!
kathyleephotos1: Worldwide Photo Walk 2019
kathyleephotos1: Worldwide Photo Walk 2019
kathyleephotos1: Worldwide Photo Walk 2019
kathyleephotos1: Dairy Queen
kathyleephotos1: Macro Mondays In a Row
kathyleephotos1: Macro Mondays In a Row
kathyleephotos1: Early Fog
kathyleephotos1: Just a Short Snooze
kathyleephotos1: Nap Time
kathyleephotos1: Pay up or no more pictures!
kathyleephotos1: Close Encounter
kathyleephotos1: Pretty in Pink
kathyleephotos1: Joseph's Sibleys River Edge Farm
kathyleephotos1: Getting the Mail
kathyleephotos1: Macro Mondays Knowling
kathyleephotos1: Macro Mondays Knowling
kathyleephotos1: Macro Mondays Knowling
kathyleephotos1: Sunset@Ariel-Foundation Park
kathyleephotos1: Evening at the Red Bridge
kathyleephotos1: The Red Bridge
kathyleephotos1: Macro Mondays Junk
kathyleephotos1: Macro Mondays Junk
kathyleephotos1: Shadow Play
kathyleephotos1: Palm Tree
kathyleephotos1: Frame of Reference
kathyleephotos1: Camera Ready