kathyleephotos1: Wade Circle
kathyleephotos1: Back in Ohio
kathyleephotos1: Florida National Cemetery
kathyleephotos1: A Yellow Place
kathyleephotos1: Daydreaming in Yellow
kathyleephotos1: Spring Has Sprung
kathyleephotos1: Hungry Chicks
kathyleephotos1: Macro Mondays trash
kathyleephotos1: Macro Mondays trash
kathyleephotos1: Macro Mondays trash
kathyleephotos1: Macro Mondays trash
kathyleephotos1: Macro Mondays trash
kathyleephotos1: Breakfast @ Daytona Beach
kathyleephotos1: Wood Stork collecting twigs for the nest
kathyleephotos1: The Performance
kathyleephotos1: All in the Name of Love
kathyleephotos1: The Beautiful Wood Stork
kathyleephotos1: Spring to Life
kathyleephotos1: It's Not Just About Wildlife!!
kathyleephotos1: Daytona Beach Pier Hidden
kathyleephotos1: Raccoon Eyes
kathyleephotos1: I've Been Framed
kathyleephotos1: A Leg to Stand On
kathyleephotos1: One Step at a Time
kathyleephotos1: The Dunes@Flagler Beach
kathyleephotos1: Pushed By The Wind
kathyleephotos1: Carried Away
kathyleephotos1: Breakfast at Daytona Beach 2