U. Heinze: Örarevet 062019 07
U. Heinze: Iglasjön Torsås 062019 01
U. Heinze: Krokegöl Sommer 2019 03
abjorken: Large Skipper, male (Ochlodes sylvanus) Ängssmygare
abjorken: Red-veined Darter (Sympetrum fonscolombii) Vandrande ängstrollslända
per.eisele: Glada
TommyÅ: Tornfalk med byte
TommyÅ: Tornfalk störtdyker
TommyÅ: Ryttlande tornfalk
fixaraffe: A windy day on Mälaren - Sauna!
fixaraffe: A windy day on Mälaren
jan_elsnerelsner: DPP_18-06-20_0165
Toftus Photography: The hare on the farm
Toftus Photography: Water under the bidge
Toftus Photography: Beautiful nigth sky
Toftus Photography: Was it a reindeer or sheep
U. Heinze: Rostockasjön 062019 01
U. Heinze: Krokegöl Sommer 2019 01
U. Heinze: Alljungen Sommer 2019 02
abjorken: Wall Brown, male (Lasiommata megera) Svingelgräsfjäril
abjorken: Orange Tip, female (Anthocharis cardamines) Aurorafjäril
abjorken: Orange Tip, male (Anthocharis cardamines) Aurorafjäril
Havstena: Lätt beröring
Vitko P.: En strimma av hopp (nära Vimmerby, Småland, Sverige)
abjorken: Swamp Crab Spider (Xysticus ulmi) Kärrkrabbspindel
fixaraffe: Dalälven 9
fixaraffe: Dalälven
abjorken: Leaf Beetle (Galeruca tanaceti) Renfanebagge
abjorken: Blue Emperor, male (Anax imperator) Blå kejsartrollslända
abjorken: Great Green Bush-cricket, nymph (Tettigonia viridissima) Grön vårtbitare, nymf