ka.ak.2: IJsvogel 1/15 hand held
ka.ak.2: Fuut
ka.ak.2: Wittekwikstaart
ka.ak.2: Fuut..
ka.ak.2: Tapuit
ka.ak.2: GrauweKlauwier
ka.ak.2: Wielewaal / 93% crop !! few pixels left
ka.ak.2: Zwartespecht
ka.ak.2: Zwartespecht
ka.ak.2: Zwartespecht
ka.ak.2: Sperwer
ka.ak.2: Purperreiger / Old file / AFI400mm f2,8DIFED + TC1,7x/ Nikon D300
ka.ak.2: Purperreiger / Old file / AFI400mm f2,8DIFED + TC1,7x/ Nikon D300/Dodaars
ka.ak.2: Purperreiger / Old file / AFI400mm f2,8DIFED + TC1,7x/ Nikon D300
ka.ak.2: Purperreiger / Old file / AFI400mm f2,8DIFED + TC1,7x/ Nikon D300
ka.ak.2: Purperreiger / Old file / AFI400mm f2,8DIFED + TC1,7x/ Nikon D300
ka.ak.2: Purperreiger / Old file / AFI400mm f2,8DIFED + TC1,7x/ Nikon D300
ka.ak.2: Zwarte ibissen op 80 meter
ka.ak.2: Buizerd
ka.ak.2: Buizerd
ka.ak.2: Wintertaling
ka.ak.2: Kneu
ka.ak.2: Putter
ka.ak.2: Fitis
ka.ak.2: Paapje
ka.ak.2: Lepelaar
ka.ak.2: Roodborsttapuit
ka.ak.2: Steltkluut
ka.ak.2: Ekster
ka.ak.2: Libelle