ianwhdavies@btinternet.com10: Golau'r hwyr ar oleudy Porthcawl / Evening light on Porthcawl lighthouse
ianwhdavies@btinternet.com10: Traeth moryd Afon Ogwr / Ogmore river estuary beach
ianwhdavies@btinternet.com10: Camlas Mynwy ac Aberhonddu / Brecon and Monmouth Canal
ianwhdavies@btinternet.com10: Dawn Arrival over Pembrokeshire - twenty minutes to go...
ianwhdavies@btinternet.com10: Siambr Gladdu Pentre Ifan, Sir Benfro / Pentre Ifan Burial Chamber, Pembrokeshire
ianwhdavies@btinternet.com10: Machlud Pen Pyrod, Penrhyn Gwyr / Worm's Head Sunset, Gower Peninsular
ianwhdavies@btinternet.com10: St Govan's Chapel, Pembrokeshire
ianwhdavies@btinternet.com10: Freshwater Bay, Isle of Wight
ianwhdavies@btinternet.com10: Molde sunset, Norway / Solnedgang ved Molde, Norge
ianwhdavies@btinternet.com10: Arctic Circle globe near Hestmona island, Nordland, Norway
ianwhdavies@btinternet.com10: Church Rock, Broadhaven, from St Govan's Head
ianwhdavies@btinternet.com10: Hartland Quay, North Devon
ianwhdavies@btinternet.com10: Cwmwl Anarferol uwch arfordir Gwlad-yr-Haf / Unusual Cloud over the Somerset coast
ianwhdavies@btinternet.com10: Cymylau Ôl-Machlud uwch Gwlad-yr-Haf / Post-sunset clouds over Somerset
ianwhdavies@btinternet.com10: Worms Head and south Pembrokeshire coast / Pen Pyrod ac arfordir de Penfro
ianwhdavies@btinternet.com10: Gwyrth y Ffurfafen / Wonder of the Night Sky
ianwhdavies@btinternet.com10: ...ac yna daeth y Cymylau / ...and then the Clouds came
ianwhdavies@btinternet.com10: Cyrsau Cyfochrog / Parallel Courses
ianwhdavies@btinternet.com10: Y Lleuad a Mawrth uwchben goleudy'r Mwmbwls, Bae Abertawe / Moon and Mars above Mumbles lighthouse, Swansea Bay
ianwhdavies@btinternet.com10: Goleudai Trwyn yr As, Morgannwg / Nash Point Lighthouse complex, Glamorgan
ianwhdavies@btinternet.com10: Afon Sychlwch a Phicws Du, Bannau Brycheiniog / River Sychlwch and Picws Du, Brecon Beacons
ianwhdavies@btinternet.com10: Cysgodion yr Hwyr yn nesáu, Mynydd Du, Sir Gaerfyrddin / Evening Shadows encroaching, Black Mountain, Carmarthenshire, South Wales
ianwhdavies@btinternet.com10: Bannau Sir Gaer / Carmarthen Vans
ianwhdavies@btinternet.com10: Rhostir a Brastir, Gogledd Sir Gaerfyrddin / Moorland and Agriculture, North Carmarthenshire
ianwhdavies@btinternet.com10: Arfordir Dyfnaint wrth edrych o Fae Dwnrhefn, Arfordir Treftadaeth Morgannwg
ianwhdavies@btinternet.com10: Wild Atlantic Surf School, Ireland
ianwhdavies@btinternet.com10: Y Creigiau Gwyllt a'r Tonnau / The Wild Rocks and the Waves
ianwhdavies@btinternet.com10: End of the Heat Wave, SW Ireland
ianwhdavies@btinternet.com10: Valentia Island Lighthouse, SW Ireland / Goleudy Ynys Valentia, De-Orllewin Iwerddon
ianwhdavies@btinternet.com10: On Cromwell Point, Valentia Island, Co. Kerry