ianwhdavies@btinternet.com10: Dan y Lleuad / Under the Moon
ianwhdavies@btinternet.com10: Mynyddoedd o rew ar do'r car bore'ma / Mountains of frost on the car roof this morning
ianwhdavies@btinternet.com10: Pysgotwyr ar Draeth Rhosili adeg yr Awr Las / Blue Hour Beach Fishermen, Rhossili Beach
ianwhdavies@btinternet.com10: Goleudy / Lighthouse...
ianwhdavies@btinternet.com10: Helwick, near Dungarvan, Co. Waterford, Ireland
ianwhdavies@btinternet.com10: Gorsaf Bad Achub, Dinbych-y-Pysgod / Tenby Lifeboat Station
ianwhdavies@btinternet.com10: Arbrawf NASA ar Oleuni'r Gogledd, mis Ebrill 2019 / NASA Experiment on Aurora Borealis, April 2019
ianwhdavies@btinternet.com10: Toriad y Wawr uwchben Ynys Senja, wrth edrych o Solbergfjorden, gogledd Norwy
ianwhdavies@btinternet.com10: Orendy Margam, Port Talbot / Margam Orangery
ianwhdavies@btinternet.com10: Golau'r hwyr ar oleudy Porthcawl / Evening light on Porthcawl lighthouse
ianwhdavies@btinternet.com10: Traeth moryd Afon Ogwr / Ogmore river estuary beach
ianwhdavies@btinternet.com10: Camlas Mynwy ac Aberhonddu / Brecon and Monmouth Canal
ianwhdavies@btinternet.com10: Hediadau traws-Iwerydd yn cyrraedd Sir Penfro gyda'r Wawr / Dawn Arrival over Pembrokeshire - twenty minutes to go...
ianwhdavies@btinternet.com10: Siambr Gladdu Pentre Ifan, Sir Benfro / Pentre Ifan Burial Chamber, Pembrokeshire
ianwhdavies@btinternet.com10: Machlud Pen Pyrod, Penrhyn Gwyr / Worm's Head Sunset, Gower Peninsular
ianwhdavies@btinternet.com10: St Govan's Chapel, Pembrokeshire
ianwhdavies@btinternet.com10: Freshwater Bay, Isle of Wight
ianwhdavies@btinternet.com10: Molde sunset, Norway / Solnedgang ved Molde, Norge
ianwhdavies@btinternet.com10: Arctic Circle globe near Hestmona island, Nordland, Norway
ianwhdavies@btinternet.com10: Church Rock, Broadhaven, from St Govan's Head
ianwhdavies@btinternet.com10: Hartland Quay, North Devon
ianwhdavies@btinternet.com10: Cwmwl Anarferol uwch arfordir Gwlad-yr-Haf / Unusual Cloud over the Somerset coast
ianwhdavies@btinternet.com10: Cymylau Ôl-Machlud uwch Gwlad-yr-Haf / Post-sunset clouds over Somerset
ianwhdavies@btinternet.com10: Worms Head and south Pembrokeshire coast / Pen Pyrod ac arfordir de Penfro
ianwhdavies@btinternet.com10: Rhyfeddodau'r Ffurfafen / Wonders of the Night Sky
ianwhdavies@btinternet.com10: ...ac yna daeth y Cymylau / ...and then the Clouds came
ianwhdavies@btinternet.com10: Cyrsau Cyfochrog / Parallel Courses
ianwhdavies@btinternet.com10: Y Lleuad a Mawrth uwchben goleudy'r Mwmbwls, Bae Abertawe / Moon and Mars above Mumbles lighthouse, Swansea Bay
ianwhdavies@btinternet.com10: Goleudai Trwyn yr As, Morgannwg / Nash Point Lighthouse complex, Glamorgan
ianwhdavies@btinternet.com10: Afon Sychlwch a Phicws Du, Bannau Brycheiniog / River Sychlwch and Picws Du, Brecon Beacons