ianwhdavies@btinternet.com10: Cwmwl Anarferol uwch gogledd Gwlad-yr-Haf / Unusual Cloud over north Somerset
ianwhdavies@btinternet.com10: Cymylau Ôl-Machlud uwch Gwlad-yr-Haf / Post-sunset clouds over Somerset
ianwhdavies@btinternet.com10: Worms Head and south Pembrokeshire coast / Pen Pyrod ac arfordir de Penfro
ianwhdavies@btinternet.com10: Gwyrth y Ffurfafen / Wonder of the Night Sky
ianwhdavies@btinternet.com10: ...ac yna daeth y Cymylau / ...and then the Clouds came
ianwhdavies@btinternet.com10: Cyrsau Cyfochrog / Parallel Courses
ianwhdavies@btinternet.com10: Y Lleuad a Mawrth uwchben goleudy'r Mwmbwls, Bae Abertawe / Moon and Mars above Mumbles lighthouse, Swansea Bay
ianwhdavies@btinternet.com10: Goleudai Trwyn yr As, Morgannwg / Nash Point Lighthouse complex, Glamorgan
ianwhdavies@btinternet.com10: Afon Sychlwch a Phicws Du, Bannau Brycheiniog / River Sychlwch and Picws Du, Brecon Beacons
ianwhdavies@btinternet.com10: Cysgodion yr Hwyr yn nesáu, Mynydd Du, Sir Gaerfyrddin / Evening Shadows encroaching, Black Mountain, Carmarthenshire, South Wales
ianwhdavies@btinternet.com10: Bannau Sir Gaer / Carmarthen Vans
ianwhdavies@btinternet.com10: Rhostir a Brastir, Gogledd Sir Gaerfyrddin / Moorland and Agriculture, North Carmarthenshire
ianwhdavies@btinternet.com10: Arfordir Dyfnaint wrth edrych o Fae Dwnrhefn, Arfordir Treftadaeth Morgannwg
ianwhdavies@btinternet.com10: Wild Atlantic Surf School, Ireland
ianwhdavies@btinternet.com10: Y Creigiau Gwyllt a'r Tonnau / The Wild Rocks and the Waves
ianwhdavies@btinternet.com10: End of the Heat Wave, SW Ireland
ianwhdavies@btinternet.com10: Valentia Island Lighthouse, SW Ireland / Goleudy Ynys Valentia, De-Orllewin Iwerddon
ianwhdavies@btinternet.com10: On Cromwell Point, Valentia Island, Co. Kerry
ianwhdavies@btinternet.com10: No Red Moon that night but...
ianwhdavies@btinternet.com10: Traeth Dale, Aberdaugleddau / Dale Beach, Milford Haven
ianwhdavies@btinternet.com10: Bae Abergwaun a Phen Dinas / Fishguard Bay and Dinas Head
ianwhdavies@btinternet.com10: Swansea Bay sunset, from Porthcawl / Machlud, Bae Abertawe, o Borthcawl
ianwhdavies@btinternet.com10: Carmarthen Bay and Burry Holm from Rhossili village
ianwhdavies@btinternet.com10: Warm summer sunset at Worm's Head, Gower Peninsular, Swansea
ianwhdavies@btinternet.com10: Afon Dwyryd a Gwesty Portmeirion, Gwynedd / River Dwyryd and Portmeirion Hotel, Gwynedd / Hôtel Portmeirion et rivière Dwyryd, pays de Galles du Nord
ianwhdavies@btinternet.com10: Croome Court, Worcestershire (National Trust) / Croome Court, Swydd Gaerwrangon (Ymddiriedolaeth Genedlaethol)
ianwhdavies@btinternet.com10: Moryd Afon Dwyryd ac Ynys Gifftan, Gwynedd / Estuary of the Dwyryd and Gifftan Island, Gwynedd / L'île Gifftan et l'estuaire de la Dwyryd, Gwynedd, nord du pays de Galles
ianwhdavies@btinternet.com10: Castell Dolbadarn a Chwareli Llechfaen Dinorwig, Gogledd Cymru / Dolbadarn Castle and Dinorwic Slate Quarries, North Wales
ianwhdavies@btinternet.com10: Snowdon (1085m), on the left in the far distance, from Beddgelert to Capel Curig road / Yr Wyddfa (1085m), yn y pellter ar y chwith, o'r ffordd rhwng Beddgelert a Chapel Curig
ianwhdavies@btinternet.com10: ...and then the Rain Came / ...ac yna daeth y Glaw