ianwhdavies@btinternet.com10: No Red Moon that night but...
ianwhdavies@btinternet.com10: Traeth Dale, Aberdaugleddau / Dale Beach, Milford Haven
ianwhdavies@btinternet.com10: Bae Abergwaun a Phen Dinas / Fishguard Bay and Dinas Head
ianwhdavies@btinternet.com10: Swansea Bay sunset, from Porthcawl / Machlud, Bae Abertawe, o Borthcawl
ianwhdavies@btinternet.com10: Carmarthen Bay and Burry Holm from Rhossili village
ianwhdavies@btinternet.com10: Warm summer sunset at Worm's Head, Gower Peninsular, Swansea
ianwhdavies@btinternet.com10: Afon Dwyryd a Gwesty Portmeirion, Gwynedd / River Dwyryd and Portmeirion Hotel, Gwynedd / Hôtel Portmeirion et rivière Dwyryd, pays de Galles du Nord
ianwhdavies@btinternet.com10: Croome Court, Worcestershire (National Trust) / Croome Court, Swydd Gaerwrangon (Ymddiriedolaeth Genedlaethol)
ianwhdavies@btinternet.com10: Moryd Afon Dwyryd ac Ynys Gifftan, Gwynedd / Estuary of the Dwyryd and Gifftan Island, Gwynedd / L'île Gifftan et l'estuaire de la Dwyryd, Gwynedd, nord du pays de Galles
ianwhdavies@btinternet.com10: Castell Dolbadarn a Chwareli Llechfaen Dinorwig, Gogledd Cymru / Dolbadarn Castle and Dinorwic Slate Quarries, North Wales
ianwhdavies@btinternet.com10: Snowdon (1085m), on the left in the far distance, from Beddgelert to Capel Curig road / Yr Wyddfa (1085m), yn y pellter ar y chwith, o'r ffordd rhwng Beddgelert a Chapel Curig
ianwhdavies@btinternet.com10: ...and then the Rain Came / ...ac yna daeth y Glaw
ianwhdavies@btinternet.com10: Afon Alun ar bwys Castle-upon-Alun, Bro Morgannwg / Vale of Glamorgan
ianwhdavies@btinternet.com10: The Tide's coming in fast / Mae'n llenwi'n gyflym
ianwhdavies@btinternet.com10: Moryd Afon Ogwr, Morgannwg / Ogmore River estuary, Glamorgan
ianwhdavies@btinternet.com10: Ogmore Castle and River Ewenny, Glamorgan / Castell Ogwr ac Afon Ewenni, Morgannwg
ianwhdavies@btinternet.com10: Dawn light on the Norwegian mainland from Henningsvær, Lofoten, Norway
ianwhdavies@btinternet.com10: Pont Hywel ac afon Cleddau Ddu, Sir Benfro / Pont Hywel and the Eastern Cleddau, Pembrokeshire
ianwhdavies@btinternet.com10: Rhaedr Aberdulais / Aberdulais Falls / Chute d'Eau, rivière Dulais, Pays de Galles
ianwhdavies@btinternet.com10: Llyn Egnant, Ceredigion 2
ianwhdavies@btinternet.com10: Aberaeron, Ceredigion
ianwhdavies@btinternet.com10: Llyn Egnant, Ceredigion
ianwhdavies@btinternet.com10: Aberdulais Falls / Rhaeadrau Aberdulais
ianwhdavies@btinternet.com10: Rhaeadr Aberdulais, Castell Nedd, De Cymru / Aberdulais Falls, Neath, South Wales
ianwhdavies@btinternet.com10: Kennet and Avon Canal near Limpley Stoke
ianwhdavies@btinternet.com10: Witch's Point, Vale of Glamorgan / Trwyn-y-wrach, Bro Morgannwg
ianwhdavies@btinternet.com10: Trwyn-y-wrach / Witch's Point and Southerndown Beach, Vale of Glamorgan
ianwhdavies@btinternet.com10: First morning of Spring...maybe. Dunraven Bay, Vale of Glamorgan / Bore cyntaf y Gwanwyn...efallai. Bae Dwnrhefn, Bro Morgannwg
ianwhdavies@btinternet.com10: Southerndown, Vale of Glamorgan / Traeth Dwnrhefn, Bro Morgannwg
ianwhdavies@btinternet.com10: Ogmore River estuary after sunset / Moryd Afan Ogwr ar ôl y Machlud