Yvan.David: Dirty Birdy.
Yvan.David: A mon arbre mort.
Yvan.David: A mon arbre mort.
Yvan.David: A mon arbre mort
Yvan.David: A mon arbre mort.
Yvan.David: Dirty Birdy
Yvan.David: Dirty birdy "La cage"
Yvan.David: Dirty Birdy "La cage"
Yvan.David: Dirty Birdy " la cage"
Yvan.David: Le monde d'après.
Yvan.David: Le monde d'après.
Yvan.David: Mr Fischman
Yvan.David: Mr Fischman
Yvan.David: Mr Fischman
Yvan.David: Mademoiselle
Yvan.David: Mademoiselle
Yvan.David: Mademoiselle.
Yvan.David: Mademoiselle.
Yvan.David: déborah.
Yvan.David: Déborah.
Yvan.David: Les larmes.
Yvan.David: Elle danse avec la brume
Yvan.David: Elle danse avec la brume.
Yvan.David: Elle danse avec la brume.
Yvan.David: Elle danse avec la brume.
Yvan.David: Mlle Rouge.
Yvan.David: Mlle Rouge
Yvan.David: Offre moi la robe.