Teshmj: Huli pö
Teshmj: Pö, buni
Teshmj: Dadalou,
Teshmj: DSC_0938-1
Teshmj: Waitrali qatr
Teshmj: DSC_0943-3
Teshmj: Petit escargot
Teshmj: Suspendue à un fil
Teshmj: DSC_0958-1
Teshmj: DSC_0125 (2)
Teshmj: DSC_0320-1
Teshmj: Mouettes du Rocher à la voile
Teshmj: L'îlot Canard du Rocher à la voile
Teshmj: Mouette en vol
Teshmj: DSC_0148
Teshmj: DSC_1098 (1)
Teshmj: DSC_1093
Teshmj: DSC_0013
Teshmj: Coucher de soleil, Rocher à la voile
Teshmj: DSC_1112
Teshmj: Animation musicale, Seven 8, Bout du Monde
Teshmj: DSC_0837
Teshmj: Pression Number One, bière calédonienne
Teshmj: Gilles Feyssard - Summer Jazz Festival 2022
Teshmj: DSC_0284
Teshmj: DSC_3094
Teshmj: DSC_0076
Teshmj: DSC_0084
Teshmj: DSC_0092
Teshmj: DSC_0701