sirolajos: Dalma 04. (Kallitype)
sirolajos: Tomi 06. (Kallitype)
sirolajos: Books 15. (Kallitype)
sirolajos: Books 16. (Kallitype)
sirolajos: Fishes 04. (Kallitype)
sirolajos: Saci 07. (Kallitype)
sirolajos: Mazsola 05. (Kallitype)
sirolajos: Zoli 01. (Kallitype)
sirolajos: Saci 03. (Kallitype)
sirolajos: places in the neighborhood 273. (Kallitype)
sirolajos: Lines - 03. (Kallitype)
sirolajos: Lines - 02. (Kallitype)
sirolajos: cartridge cases 02. (Kallitype)
sirolajos: hosta leaves 08. (Kallitype)
sirolajos: Closer 226. (Kallitype)
sirolajos: Closer 225. (Kallitype)
sirolajos: Lights - Shades - Details - (24x36 - 2017) 05.(Kallitype)
sirolajos: Monok - Details lights etc... 31. (Kallitype)
sirolajos: cartridge cases 04. (Kallitype)
sirolajos: Saci 06. (Kallitype)
sirolajos: Lilla - 8x10 - 2019 - 01. (Kallitype)
sirolajos: Lilla's hand - 8x10 - 2019 - 01. (Kallitype)
sirolajos: Tóth Réka 04 (Kallitype)
sirolajos: Monok - Details lights etc... 88. (Kallitype)
sirolajos: Lights - Shades - Details - (24x36 - 2017) 08. (Kallitype)
sirolajos: Victim 01. (Kallitype)
sirolajos: details 6x6 - Balaton - 2017 (Balatonlelle) 157. (Kallitype)
sirolajos: Lilla - 8x10 - 2019 - 01.
sirolajos: Details - lights and shades etc... 018. (Kallitype)
sirolajos: details 6x6 -2018- 03. (Kallitype)