Sindri Skúlason: Gyrfalcon (Fálki) 197
Sindri Skúlason: Gyrfalcon (Fálki) 155
Sindri Skúlason: Horned Grebe (Flórgoði) 126
Sindri Skúlason: Redwing (Skógarþröstur) 40
Sindri Skúlason: Gyrfalcon (Fálki) 175
Sindri Skúlason: Gyrfalcon (Fálki) 202
Sindri Skúlason: Gyrfalcon (Fálki) 192
Sindri Skúlason: Gyrfalcon (Fálki) 181
Sindri Skúlason: Gyrfalcon (Fálki) 186
Sindri Skúlason: Gyrfalcon (Fálki) 200
Sindri Skúlason: Green-winged Teal (Rákönd) 6
Sindri Skúlason: Gyrfalcon (Fálki) 187
Sindri Skúlason: Gyrfalcon (Fálki) 199
Sindri Skúlason: Gyrfalcon (Fálki) 198
Sindri Skúlason: Gyrfalcon (Fálki) 185
Sindri Skúlason: Little Auk (Haftyrðill)
Sindri Skúlason: Green-winged Teal (Rákönd) 8
Sindri Skúlason: Northern Shoveler (Skeiðönd) 12
Sindri Skúlason: Teal (Urtönd) 47
Sindri Skúlason: Green-winged Teal (Rákönd) 7
Sindri Skúlason: White-tailed Eagle (Haförn) 241
Sindri Skúlason: Red-throated Diver (Lómur) 121
Sindri Skúlason: Gyrfalcon (Fálki) 171
Sindri Skúlason: Gyrfalcon (Fálki) 151
Sindri Skúlason: Harlequin Duck (Straumönd) 66
Sindri Skúlason: Jack Snipe (Dvergsnípa) 3
Sindri Skúlason: Jack Snipe (Dvergsnípa) 2
Sindri Skúlason: Happy New Year! Gyrfalcon (Fálki) 170
Sindri Skúlason: Gyrfalcon (Fálki) 169
Sindri Skúlason: Red-throated Diver (Lómur) 120