SBastan: Mençuna Şelalesi (Mençuna Fall)
SBastan: Sessizlik İçin Küçük Bir Yürüyüş (a Short Trip for the Silence)
SBastan: Göl (the Lake)
SBastan: Doğu Karadeniz'de İnsanlar Böyle Yaşar (People Live Like This Kind in Eastern Blacksea)
SBastan: Kamilet Vadisi Boyunca Arhavi Deresi Çağlayarak Akar (Arhavi Creek Gurgles Along Kamilet Valley)
SBastan: Yağmur, Sis ve Karagöl (Rain, Fog and Karagöl)
SBastan: Çok Keyifli Bir Günbatımı (a Very Pleasant Sunset)
SBastan: Hayatın Mümkün Olduğu Herhangi Bir Yer (Anywhere the Life is Possible)
SBastan: Küçük Asya'nın En Kuzey Doğusunda Çay Bahçeleri Arasında Bir Köy (a Village Surrounded by Tea Gardens in the Most North East of Asia Minor)
SBastan: Bir Dağ Gölü Manzarası (a Landscape of a Mountain Lake)
SBastan: Bir Nisan Günü Harput'ta Badem Ağaçları (Almond Trees in Harput on an April Day)
SBastan: Karmaşıklık İçindeki Badem Çiçeklerinin Güzelliği (Beauty of Almond Flowers in Complexity)
SBastan: Küçük çiçek (Little Flower)
SBastan: Işıklar (Lights)
SBastan: Akyaka'nın Renkleri (Colors of Akyaka)
SBastan: Kissebükü Koyu'nda Harabeler (Ruins in the Kissebükü Bay)
SBastan: Alatepe Kultak Yolundaki Çınar Ağacı ve Hayata Saygı (the Plane Tree on the Road of Alatepe Kultak and Respect for Life)
SBastan: Harput Kalesi (Harput Castle), Elazığ
SBastan: Kıştan Bahara Doğru Munzur (Munzur From Winter to Spring), Tunceli
SBastan: Tirebolu'da Fındık Bahçeleri Üzerinden Günbatımı (Sunset Over the Hazelnut Gardens in Tirebolu)
SBastan: Tirebolu'da Fındık Bahçeleri (Hazelnut Gardens in Tirebolu)
SBastan: Bedrama Kalesi (Bedrama Castle), Tirebolu
SBastan: Tirebolu Bedrama Kalesi Yolu (the Road to Bedrama Castle in Tirebolu)
SBastan: Sazalanı'nda Bir Nisan Manzarası (an April Landscape in Sazalanı)
SBastan: Yenilenebilir (Renewable)
SBastan: Keşke Daha Çok Bulutumuz Olsaydı (I Wish We Could Have More Clouds)
SBastan: Kristal Bir Bahar (a Crystal Spring)
SBastan: Fol Deresinde Bahar (Spring in Fol Creek)
SBastan: Mutlu Karmaşa (Happy Chaos)
SBastan: Bir Gezinti Esnasında Baharı Selamlama (a Greeting the Spring Along a Ride)