*SM*: Taormina-49
*SM*: Taormina-23
*SM*: Taormina-20
*SM*: Isola di Ortigia-20
*SM*: Valle dei Templei-37
*SM*: Valle dei Templei-36
*SM*: Isola Bella-10
*SM*: Isola Bella-7
*SM*: IMG_20180401_211736
*SM*: Isola Bella-4
*SM*: Isola Bella-3
*SM*: Isola Bella-2
*SM*: Isola Bella-1
*SM*: IMG_20180401_211517
*SM*: Taormina-55
*SM*: Taormina-54
*SM*: Taormina-53
*SM*: Taormina-52
*SM*: Taormina-46
*SM*: Taormina-44
*SM*: Taormina-43
*SM*: Taormina-42
*SM*: Taormina-17
*SM*: Taormina-18
*SM*: Taormina-16
*SM*: Taormina-15
*SM*: Taormina-39
*SM*: Taormina-38
*SM*: Taormina-36
*SM*: Taormina-33