Robert Bębenek: Betlejem
Robert Bębenek: Betlejem o zachodzie słońca
Robert Bębenek: Betlejem o zachodzie słońca
Robert Bębenek: Betlejem o zachodzie słońca
Robert Bębenek: Pilgrim Residence, Betlejem
Robert Bębenek: Betlejem
Robert Bębenek: Betlejem
Robert Bębenek: Betlejem
Robert Bębenek: Betlejem
Robert Bębenek: Betlejem
Robert Bębenek: Betlejem
Robert Bębenek: przy hotelu Pilgrim Residence, Betlejem
Robert Bębenek: Pilgrim Residence, Betlejem
Robert Bębenek: Opactwo benedyktyńskie w Abu Ghausz
Robert Bębenek: Opactwo benedyktyńskie w Abu Ghausz
Robert Bębenek: Opactwo benedyktyńskie w Abu Ghausz
Robert Bębenek: Opactwo benedyktyńskie w Abu Ghausz
Robert Bębenek: Opactwo benedyktyńskie w Abu Ghausz
Robert Bębenek: Opactwo benedyktyńskie w Abu Ghausz
Robert Bębenek: Opactwo benedyktyńskie w Abu Ghausz
Robert Bębenek: Opactwo benedyktyńskie w Abu Ghausz
Robert Bębenek: Opactwo benedyktyńskie w Abu Ghausz
Robert Bębenek: Opactwo benedyktyńskie w Abu Ghausz
Robert Bębenek: Opactwo benedyktyńskie w Abu Ghausz
Robert Bębenek: Opactwo benedyktyńskie w Abu Ghausz
Robert Bębenek: Opactwo benedyktyńskie w Abu Ghausz
Robert Bębenek: Opactwo benedyktyńskie w Abu Ghausz
Robert Bębenek: Opactwo benedyktyńskie w Abu Ghausz
Robert Bębenek: Opactwo benedyktyńskie w Abu Ghausz
Robert Bębenek: Opactwo benedyktyńskie w Abu Ghausz