Robert Bębenek: Jezioro Gać, Spała
Robert Bębenek: Kaczka krzyżówka, samiec
Robert Bębenek: Na Jarmarku Spalskim
Robert Bębenek: Jezioro Gać, Spała
Robert Bębenek: Łabędzie nieme
Robert Bębenek: Kaczka krzyżówka
Robert Bębenek: Łabędź niemy
Robert Bębenek: IMGP9293
Robert Bębenek: Łabędź niemy
Robert Bębenek: IMGP9283
Robert Bębenek: IMGP9282
Robert Bębenek: IMGP9279
Robert Bębenek: Łabędź niemy
Robert Bębenek: Łabędzie nieme
Robert Bębenek: IMGP9267
Robert Bębenek: IMGP9227
Robert Bębenek: IMGP9224
Robert Bębenek: IMGP9220
Robert Bębenek: IMGP9219
Robert Bębenek: IMGP9215
Robert Bębenek: rzeczka Gać, Spała
Robert Bębenek: IMGP9211
Robert Bębenek: Jezioro Gać, Spała
Robert Bębenek: Jezioro Gać, Spała
Robert Bębenek: Jezioro Gać, Spała
Robert Bębenek: Jutrzenka
Robert Bębenek: IMGP7537
Robert Bębenek: Okolice Iłży
Robert Bębenek: okolice Iłży
Robert Bębenek: IMGP7525