Johnny Photofucker: Somewhere in the Amazon
Johnny Photofucker: Tucano-de-papo-branco
Johnny Photofucker: A borboleta
Johnny Photofucker: São Gabriel da Cachoeira-AM
Johnny Photofucker: São Gabriel da Cachoeira-AM
Johnny Photofucker: Floresta com japurás floridos
Johnny Photofucker: Japurá florido
Johnny Photofucker: Santa Isabel do Rio Negro-AM
Johnny Photofucker: Santa Isabel do Rio Negro-AM
Johnny Photofucker: Santa Isabel do Rio Negro-AM
Johnny Photofucker: Santa Isabel do Rio Negro-AM
Johnny Photofucker: Santa Isabel do Rio Negro-AM
Johnny Photofucker: Santa Isabel do Rio Negro-AM
Johnny Photofucker: Santa Isabel do Rio Negro-AM
Johnny Photofucker: Santa Isabel do Rio Negro-AM
Johnny Photofucker: Santa Isabel do Rio Negro-AM
Johnny Photofucker: Santa Isabel do Rio Negro-AM
Johnny Photofucker: Árvore e nuvens
Johnny Photofucker: Santa Isabel do Rio Negro-AM
Johnny Photofucker: Santa Isabel do Rio Negro-AM
Johnny Photofucker: Santa Isabel do Rio Negro-AM
Johnny Photofucker: Santa Isabel do Rio Negro-AM
Johnny Photofucker: Santa Isabel do Rio Negro-AM
Johnny Photofucker: Santa Isabel do Rio Negro-AM
Johnny Photofucker: Santa Isabel do Rio Negro-AM