Nitroshotz: Fulica atra from Lake of Atorno
Nitroshotz: Autumn Colors
Nitroshotz: Lago d'Antorno
Nitroshotz: Lago di Braies
Nitroshotz: Monte Pelmo
Nitroshotz: Monte Civetta
Nitroshotz: Pizes de Cir
Nitroshotz: Marmolada
Nitroshotz: Dolomites of Zoldo
Nitroshotz: Village on the lake of Como
Nitroshotz: Punta Spartivento, Como
Nitroshotz: Lake Como view
Nitroshotz: Ami Sehic Canoe
Nitroshotz: Alps ready for winter
Nitroshotz: Hills at sunset
Nitroshotz: Cloudy sunrise
Nitroshotz: Reflection lake at sunrise
Nitroshotz: Morning Italian sunrise fog
Nitroshotz: Brown cows grazing
Nitroshotz: Cows kissing
Nitroshotz: Through the Italy mountains
Nitroshotz: Mountain cloudy sunset
Nitroshotz: Morning mountain sunrise
Nitroshotz: After rain fog
Nitroshotz: Cloudy day in the mountains
Nitroshotz: Morning city mountain fog
Nitroshotz: Chies D'alpago, Belluno
Nitroshotz: Chies D'alpago, Belluno
Nitroshotz: Lago di Barcis, Pordenone
Nitroshotz: Lago di Barcis, Pordenone