Michel Idre - 10 millions de vues merci: Duo d'hirondelle rustique et de rivage
Michel Idre - 10 millions de vues merci: Bergeronnette printanière
Michel Idre - 10 millions de vues merci: Pie grièche à tête rousse ( juvénile )
Michel Idre - 10 millions de vues merci: Rougequeue à front blanc
Michel Idre - 10 millions de vues merci: Martin pêcheur d'Europe
Michel Idre - 10 millions de vues merci: Bergeronnette printanière