Michel Craipeau: Villa à Pornichet
Michel Craipeau: Villa à Pornichet
Michel Craipeau: Villa à Pornichet
Michel Craipeau: Villa à Pornichet
Michel Craipeau: IMG_6635
Michel Craipeau: Pose ! Face au vent .
Michel Craipeau: Chacun a sa place !
Michel Craipeau: Du béton!
Michel Craipeau: Chacun a sa place !
Michel Craipeau: Hotel de l'océan
Michel Craipeau: J'y vais !
Michel Craipeau: A l'arrêt !
Michel Craipeau: Plage des libraires
Michel Craipeau: Charme des cabines de plage
Michel Craipeau: Au loin . . .
Michel Craipeau: Plage à Pornichet un 16 août 2019
Michel Craipeau: Château du Moulin
Michel Craipeau: Château du Moulin
Michel Craipeau: Château du Moulin
Michel Craipeau: Saint Guénolé
Michel Craipeau: Château du Moulin
Michel Craipeau: Château du Moulin
Michel Craipeau: Château du Moulin
Michel Craipeau: La Noce de Macé et Gombault
Michel Craipeau: Château du Moulin
Michel Craipeau: Château du Moulin
Michel Craipeau: Château du Moulin
Michel Craipeau: Château du Moulin