Metallico1980: Telamon
Metallico1980: Orta San Giulio
Metallico1980: Camogli
Metallico1980: Al Diavul al fa al Pont Gobb ad Bobbi.
Metallico1980: The World Is Yours
Metallico1980: La Barceloneta
Metallico1980: Lost...
Metallico1980: Abandoned Church
Metallico1980: Autunno
Metallico1980: UrbexLights
Metallico1980: Abandoned
Metallico1980: Once Upon A Time
Metallico1980: Innominato
Metallico1980: Sunset at the beach
Metallico1980: CostaRei, Sardegna, Paradiso.
Metallico1980: Arco della Pace
Metallico1980: Arco della Pace
Metallico1980: Storm...
Metallico1980: Capo Carbonara
Metallico1980: Cava Usai
Metallico1980: waiting
Metallico1980: Ormeggio
Metallico1980: Sunflowers