luongsangit58: Hoa cẩm chướng (Carnations)
luongsangit58: Hoa giấy (Bougainvillea)
luongsangit58: Hoa dâm bụt (Hibiscus)
luongsangit58: Bướm đậu hoa xuyến chi (Butterfly - Bidens pilosa)
luongsangit58: Hoa cát đằng (Thunbergia laurifolia)
luongsangit58: Hoa giấy (Bougainvillea)
luongsangit58: Hoa giấy (Bougainvillea)
luongsangit58: Hoa găng tím (Duranta)
luongsangit58: Quả sang (Sterculia lanceolata)
luongsangit58: Hoa dâm bụt (Hibiscus)
luongsangit58: Quả sang (Sterculia lanceolata)
luongsangit58: Quả muồng hoàng yến (Cassia fistula)
luongsangit58: Hoa dâm bụt (Hibiscus)
luongsangit58: Muồng hoàng yến (Cassia fistula)
luongsangit58: Hoa dâm bụt (Hibiscus)
luongsangit58: Trang (Cúc họa mi - Daisy)
luongsangit58: Muồng hoàng yến (Cassia fistula)
luongsangit58: Muồng hoàng yến (Cassia fistula)
luongsangit58: Muồng hoàng yến (Cassia fistula)
luongsangit58: Muồng hoàng yến (Cassia fistula)
luongsangit58: Hoa dâm bụt (Hibiscus)
luongsangit58: Hoa dâm bụt (Hibiscus)
luongsangit58: Muồng hoàng yến (Cassia fistula)
luongsangit58: Muồng hoàng yến (Cassia fistula)