Larry Myhre: Howth
Larry Myhre: Howth Home
Larry Myhre: Howth: Blue Door
Larry Myhre: Howth: Red Door
Larry Myhre: Howth: Yellow Door
Larry Myhre: Howth Harbour Lights
Larry Myhre: Howth: Pink Door
Larry Myhre: Howth: St. Mary's Abbey Ruins
Larry Myhre: Howth: The Abbey Tavern
Larry Myhre: Pigeon, Common Wood
Larry Myhre: Malahide Abbey
Larry Myhre: Malahide Castle Great Hall
Larry Myhre: Malahide Castle Drawing Room
Larry Myhre: Malahide Castle
Larry Myhre: North Wall Quay Light
Larry Myhre: South Stack Light
Larry Myhre: South Stack Light
Larry Myhre: North Stack Fog Signal Station
Larry Myhre: The Skerries Light
Larry Myhre: Holyhead Mail Pier Light
Larry Myhre: Holyhead: Stanley Arms
Larry Myhre: Holyhead Building
Larry Myhre: Holyhead: Gleesons Freehouse
Larry Myhre: Holyhead: George Hotel
Larry Myhre: Llanfairpwllgwyngyllgogerychwymdrobwllllantysiliogogogoch Nameboard
Larry Myhre: Llanfairpwllgwyngyllgogerychwymdrobwllllantysiliogogogoch Depot
Larry Myhre: Beaumaris Castle
Larry Myhre: Benllech Beach
Larry Myhre: Benllech Beach
Larry Myhre: Anglesey Scenery