langthangdaydo: Moc Chau Plateau in Morning
langthangdaydo: late autumn
langthangdaydo: Sky Gate
langthangdaydo: winter sky
langthangdaydo: beside the mountain
langthangdaydo: Herd Buffalo
langthangdaydo: The Oceans. Clouds and Sky
langthangdaydo: The Yellow Autumn
langthangdaydo: Autumn Morning
langthangdaydo: night scaper
langthangdaydo: The sun hidden in the heart
langthangdaydo: Little Sunshine
langthangdaydo: Firefly and Stars
langthangdaydo: Harvest Time
langthangdaydo: Growing up with nature
langthangdaydo: stunning
langthangdaydo: on the field
langthangdaydo: dreamy valley
langthangdaydo: the layer
langthangdaydo: stunning morning
langthangdaydo: Bac Son Valley
langthangdaydo: two oceans
langthangdaydo: on the grass
langthangdaydo: moon & venus
langthangdaydo: The Groot
langthangdaydo: Waterfall City
langthangdaydo: into the clouds