Ka Gee Ka: Clarke Quay Central
Ka Gee Ka: Clarke Quay at night
Ka Gee Ka: Night time at Old Hill Street Police Station
Ka Gee Ka: Night lights of Elgin Bridge
Ka Gee Ka: Boat Quay
Ka Gee Ka: Still recovering
Ka Gee Ka: Eating bread with cheese
Ka Gee Ka: Addition to EOS system
Ka Gee Ka: A good trip
Ka Gee Ka: Like a painting
Ka Gee Ka: Tidal wave beach
Ka Gee Ka: Shooting
Ka Gee Ka: Pose with guitar
Ka Gee Ka: Feathered wings
Ka Gee Ka: Poolside bar and grill
Ka Gee Ka: Pose with the guitar
Ka Gee Ka: Hotel entrance
Ka Gee Ka: Condensation
Ka Gee Ka: Morning show
Ka Gee Ka: Like the paintings in the rooms
Ka Gee Ka: Smoke under a bridge
Ka Gee Ka: Dead, small frog
Ka Gee Ka: Pose
Ka Gee Ka: All on the back
Ka Gee Ka: Passing the waterfall
Ka Gee Ka: On river flow
Ka Gee Ka: Boat and ship
Ka Gee Ka: First time on a real pirate ship.
Ka Gee Ka: Luckily, there's enough light
Ka Gee Ka: Wiping