jurek d. (Jerzy Durczak): Green in the middle
jurek d. (Jerzy Durczak): See-through grass
jurek d. (Jerzy Durczak): Niepodległość
jurek d. (Jerzy Durczak): Corner information
jurek d. (Jerzy Durczak): Writing on the wall
jurek d. (Jerzy Durczak): Across the river
jurek d. (Jerzy Durczak): One of those streets