jenwuk: Yo-yo. 92/365
jenwuk: First mushroom crop. 91/366
jenwuk: Fungi. 90/366
jenwuk: Lemon drizzle. 89/366
jenwuk: Quince blossom. 88/366
jenwuk: Blossom. 87/365
jenwuk: Sunny tulips. 86/366
jenwuk: Fly silhouette. 85/366
jenwuk: Magnolia. 84/365
jenwuk: Lovely mum. The strangest of mother’s days, a walk at a distance and no hugs. 82/366
jenwuk: Morning walk. 83/366
jenwuk: Happy place. 81/366
jenwuk: Remote working. 80/366
jenwuk: Primula patch. 79/366
jenwuk: Spring Outside. 78/366
jenwuk: Drift. 77/366
jenwuk: Take a walk, look around enjoy fresh air and sunshine. It’s a mad world. 76/366
jenwuk: Tulip tubs. 74/366
jenwuk: Reading and cuddles. 75/365
jenwuk: Ear ear. 73/366
jenwuk: Reading. 72/366
jenwuk: Bed knobs and.. 71/365
jenwuk: In control. 70/366
jenwuk: Naptime. 69/366
jenwuk: Baking. 68/366
jenwuk: Oxford. 67/366
jenwuk: Blossom by moonlight. 66/366
jenwuk: Indie shopping. 65/365
jenwuk: Stream. 64/366
jenwuk: Sparkly pens. 63/366