Iain Leach: Red-throated Diver Gavia stellata
Iain Leach: Red-throated Diver Gavia stellata
Iain Leach: Red-throated Diver Gavia stellata
Iain Leach: Red-throated Diver Gavia stellata
Iain Leach: Red-throated Diver Gavia stellata
Iain Leach: Red-throated Diver Gavia stellata
Iain Leach: Red-throated Diver Gavia stellata
Iain Leach: Red-throated Diver Gavia stellata
Iain Leach: Red-throated Diver Gavia stellata
Iain Leach: Red-throated Diver Gavia stellata
Iain Leach: Red-throated Diver Gavia stellata
Iain Leach: Red-throated Diver Gavia stellata
Iain Leach: 70.216 BF1895 Netted Mountain Moth Macaria carbonaria
Iain Leach: 70.216 BF1895 Netted Mountain Moth Macaria carbonaria
Iain Leach: 70.216 BF1895 Netted Mountain Moth Macaria carbonaria
Iain Leach: 70.216 BF1895 Netted Mountain Moth Macaria carbonaria
Iain Leach: 70.216 BF1895 Netted Mountain Moth Macaria carbonaria
Iain Leach: 70.216 BF1895 Netted Mountain Moth Macaria carbonaria
Iain Leach: 70.208 BF1888 Scorched Carpet Ligdia adustata
Iain Leach: 70.208 BF1888 Scorched Carpet Ligdia adustata
Iain Leach: 70.208 BF1888 Scorched Carpet Ligdia adustata
Iain Leach: 70.208 BF1888 Scorched Carpet Ligdia adustata
Iain Leach: 70.208 BF1888 Scorched Carpet Ligdia adustata
Iain Leach: 70.208 BF1888 Scorched Carpet Ligdia adustata
Iain Leach: 70.207 BF1887 Clouded Border Lomaspilis marginata
Iain Leach: 70.206 BF1885 Clouded Magpie Abraxas sylvata
Iain Leach: 70.206 BF1885 Clouded Magpie Abraxas sylvata
Iain Leach: 70.206 BF1885 Clouded Magpie Abraxas sylvata
Iain Leach: 70.205 BF1884 Magpie Abraxas grossulariata
Iain Leach: 70.205 BF1884 Magpie Abraxas grossulariata