Gunnar Ries zwo: Gaußhaus
Gunnar Ries zwo: Mintrop Kugel
Gunnar Ries zwo: Mintrop Kugel
Gunnar Ries zwo: Mintrop Kugel
Gunnar Ries zwo: Mintrop Kugel
Gunnar Ries zwo: Wiechert´sche Erdbebenwarte
Gunnar Ries zwo: Wiechert´sche Erdbebenwarte
Gunnar Ries zwo: Wiechert´sche Erdbebenwarte
Gunnar Ries zwo: Wiechert´sche Erdbebenwarte
Gunnar Ries zwo: Wiechert´sche Erdbebenwarte
Gunnar Ries zwo: Wiechert´sche Erdbebenwarte
Gunnar Ries zwo: Wiechert´sche Erdbebenwarte
Gunnar Ries zwo: Wiechert´sche Erdbebenwarte
Gunnar Ries zwo: Wiechert´sche Erdbebenwarte
Gunnar Ries zwo: Wiechert´sche Erdbebenwarte
Gunnar Ries zwo: Wiechert´sche Erdbebenwarte
Gunnar Ries zwo: Wiechert´sche Erdbebenwarte
Gunnar Ries zwo: Jahrestagung der Gesellschaft für Geschiebekunde
Gunnar Ries zwo: Jahrestagung der Gesellschaft für Geschiebekunde
Gunnar Ries zwo: Jahrestagung der Gesellschaft für Geschiebekunde
Gunnar Ries zwo: Präsentation Gestein des Jahres 2018
Gunnar Ries zwo: Präsentation Gestein des Jahres 2018
Gunnar Ries zwo: Präsentation Gestein des Jahres 2018
Gunnar Ries zwo: Präsentation Gestein des Jahres 2018
Gunnar Ries zwo: Präsentation Gestein des Jahres 2018
Gunnar Ries zwo: Präsentation Gestein des Jahres 2018
Gunnar Ries zwo: Präsentation Gestein des Jahres 2018
Gunnar Ries zwo: Präsentation Gestein des Jahres 2018
Gunnar Ries zwo: Präsentation Gestein des Jahres 2018
Gunnar Ries zwo: Präsentation Gestein des Jahres 2018