ianwhdavies@btinternet.com10: Hediadau traws-Iwerydd yn cyrraedd Sir Benfro gyda'r Wawr / Transatlantic flights reaching Pembrokeshire at Dawn
ianwhdavies@btinternet.com10: Siambr Gladdu Pentre Ifan, Sir Benfro / Pentre Ifan Burial Chamber, Pembrokeshire
ianwhdavies@btinternet.com10: ...ac yna daeth y Cymylau / ...and then the Clouds came
ianwhdavies@btinternet.com10: Cyrsau Cyfochrog / Parallel Courses
danny heijl: The Dyffryn Arms, Pontfaen
danny heijl: Cruglas
danny heijl: Foel Eryr
ianwhdavies@btinternet.com10: Pont Hywel ac afon Cleddau Ddu, Sir Benfro / Pont Hywel and the Eastern Cleddau, Pembrokeshire
ianwhdavies@btinternet.com10: Winter Stars...but in August?/ Sêr y Gaeaf - ond ym mis Awst?
ianwhdavies@btinternet.com10: Foel Drych and the Eastern Preselis, North Pembrokeshire / Foel Drych a'r Preselau Dwyreiniol, Gogledd Sir Benfro
ianwhdavies@btinternet.com10: Cofeb Waldo Williams, Mynachlogddu, Sir Benfro ...un o feirdd disgleiriaf Cymru'r ugeinfed ganrif / Monument to Waldo Williams, Mynachlogddu, Pembrokeshire...one of Wales' most distinguished poets of the 20th century
ianwhdavies@btinternet.com10: Llwybr Llaethog uwchlaw Craig Talfynydd, Preseli, Sir Benfro / Milky Way above Craig Talfynydd, Preseli, Pembrokeshire
ianwhdavies@btinternet.com10: Aiming High / Anelu'n Uchel
ianwhdavies@btinternet.com10: Prehistory meets the Present, North Pembrokeshire
ianwhdavies@btinternet.com10: Y Preselau o Foel Drygarn / Preseli Mountains from Foel Drygarn
jatrott59: Small Stone Circle near Rosebush
jatrott59: One of the stones at the stone circle at Rosebush in the Preseli mountains, Pembrokeshire, Wales
jatrott59: Preselis
jatrott59: Preselis
jatrott59: Preselis
jatrott59: Sheep near Frenni Fawr
jatrott59: Sheep on the slopes of the Frenni Fach
K_D_B Over 3 Million views. Thank you all.: Garn Ingli (Angel Mountain)