F. Bandini: Street photographer at breakfast, Genève, September 2019
F. Bandini: Influencer, Genève, 2019
F. Bandini: Trophy, Genève, 2019
F. Bandini: On the move, Genève, 2019
F. Bandini: Genève, 2019
F. Bandini: Windows of the soul, Genève, 2019
F. Bandini: Windows of the soul, Genève, 2019
F. Bandini: Propaganda, Genève, 2019
F. Bandini: Tigers behind you, Genève, 2019
F. Bandini: Genève, septembre 2019
F. Bandini: Genève, septembre 2019
F. Bandini: Genève, septembre 2019
F. Bandini: Genève, septembre 2019
F. Bandini: The young upper tribe, Genève, September 2019
F. Bandini: The young upper tribe, Genève, September 2019
F. Bandini: Socks, 2019
F. Bandini: Telling secrets inside the speakeasy bar around midnight, Genève, September 2019
F. Bandini: At the bar, Genève, September 2019
F. Bandini: At the bar, Genève, September 2019
F. Bandini: Genève, September 2019
F. Bandini: Genève, September 2019
F. Bandini: Genève, août 2019
F. Bandini: Blackberry and Chevrolet still on the road, August 2019
F. Bandini: On the road, August 2019
F. Bandini: Genève, August 2019
F. Bandini: ...Berry, Genève, August 2019
F. Bandini: On his way, Genève, August 2019
F. Bandini: Genève, August 2019
F. Bandini: Laceless, Genève, August 2019
F. Bandini: Yin & Yang, 2019