venturidonatella: India- Rajasthan- Chanod
venturidonatella: Nepal-Mustang-Lo Manthang
venturidonatella: India- Karnataka- Hampi (Explore)
venturidonatella: Istambul- Hagia Sophia
venturidonatella: Cuba- La Habana
venturidonatella: Senegal- Warang
venturidonatella: India- Gujarat- Garasia girl in Ambaji
venturidonatella: Lisbona- Parque das Nacoes
venturidonatella: Laos- Pakse market
venturidonatella: Nepal- Mustang- Geling
venturidonatella: India- Gujarat- Bhuj
venturidonatella: Bolivia-Uyuni
venturidonatella: Cuba- La Habana
venturidonatella: Kenya- near Maralal
venturidonatella: India- Gujarat-rann of Kutch (Explore)
venturidonatella: Marocco- Marrakech
venturidonatella: Turkey- Istambul
venturidonatella: Kenya- Samburu people
venturidonatella: India- Karnataka- Pattadakal
venturidonatella: Portugal- Lisbon
venturidonatella: South Laos-Pakxe market
venturidonatella: Cuba- La Habana
venturidonatella: India- Karnataka- Srirangapatnam madrasa
venturidonatella: Bolivia-Potosi'
venturidonatella: Senegal- Kedougou
venturidonatella: Cuba- La Habana
venturidonatella: India- Karnataka- Hampi
venturidonatella: Bhutan- Gangtey village (Explore)
venturidonatella: Senegal- Tambacounda
venturidonatella: India- Karnataka. Gulbarga