demeeschter: IMG_2375
demeeschter: IMG_2374
demeeschter: IMG_2373
demeeschter: IMG_2372
demeeschter: IMG_2371
demeeschter: IMG_2370
demeeschter: IMG_2369
demeeschter: IMG_2368
demeeschter: IMG_2367
demeeschter: IMG_2366
demeeschter: IMG_2365
demeeschter: IMG_2364
demeeschter: Cattle
demeeschter: Cattle
demeeschter: Roaming free
demeeschter: Along the Opal Miners Way
demeeschter: Along the Opal Miners Way
demeeschter: Wilcannia
demeeschter: Along the Barrier Highway
demeeschter: Barrier Highway
demeeschter: Along the Barrier Highway
demeeschter: Along the Barrier Highway
demeeschter: Along the Barrier Highway
demeeschter: Along the Barrier Highway
demeeschter: Barrier Highway
demeeschter: Barrier Highway
demeeschter: Along the Barrier Highway
demeeschter: Scopes Range Creek
demeeschter: Barrier Highway
demeeschter: Along the Barrier Highway