demeeschter: Dem Duncan sain 3. Gebuertsdag
demeeschter: Wormeldange Vineyards
demeeschter: Wormeldange
demeeschter: Wormeldange
demeeschter: Newport Beach
demeeschter: Newport Beach
demeeschter: Newport Beach
demeeschter: Newport Beach
demeeschter: Newport Beach
demeeschter: Newport Beach
demeeschter: Newport Beach
demeeschter: Pentre Ifan Burial Chamber
demeeschter: Pentre Ifan Burial Chamber
demeeschter: Pentre Ifan Burial Chamber
demeeschter: Pentre Ifan Burial Chamber
demeeschter: Pentre Ifan Burial Chamber
demeeschter: Pentre Ifan Burial Chamber
demeeschter: Pentre Ifan Burial Chamber
demeeschter: Pentre Ifan Burial Chamber
demeeschter: Pentre Ifan Burial Chamber
demeeschter: Welsh Landscape
demeeschter: Welsh Landscape
demeeschter: Welsh Landscape
demeeschter: Gors Fawr Stone Circle
demeeschter: Gors Fawr Stone Circle
demeeschter: Gors Fawr Stone Circle
demeeschter: Strata Florida Abbey
demeeschter: Strata Florida Abbey
demeeschter: Strata Florida Abbey