Alexander Jones - Documentary Photography: Rio de San Giacomo da l'Orio
Alexander Jones - Documentary Photography: Sotoportego e Calle del Volto
Alexander Jones - Documentary Photography: Rio de Palazzo o de Canonica
Alexander Jones - Documentary Photography: Sunset Over Bristol Channel