David Velasco.: _2006.01.02 - 029-4-4-1-2-0-R. Gourette.
David Velasco.: _2013.11.03 - 0018-7-0-R. Ma-T4.
David Velasco.: _2013.11.03 - 0019-05-0-R. Ma-T4.
David Velasco.: _2013.11.10 - 1365-1-2-0-R. Jordania.
David Velasco.: _2013.11.08 - 1129-1-4-1-R. Isr.Jerusalén.
David Velasco.: _2010.05.01 - 091-1-4-R. Hoc.Duratón.
David Velasco.: _2010.05.01 - 091-1-1-R. Hoc.Duratón.
David Velasco.: _2007.03.04 - 003-6-07-R.
David Velasco.: _2007.03.04 - 003-3-10-R.
David Velasco.: _2010.10.17 - 118-1-1-11-0-R. León-MUSAC.
David Velasco.: _2010.07.09 - 078-5-0-R. Laredo.
David Velasco.: _2012.06.16 - 025-5-R. VA.
David Velasco.: _2012.02.20 - 002-1-2-1-R.
David Velasco.: _2011.03.07 - 014-8-R.
David Velasco.: _2011.07.23 - 106-1-2-R. Ast.Avilés.
David Velasco.: _2010.10.17 - 161-3-04-1-R. León-MUSAC.
David Velasco.: _2010.10.17 - 161-3-13-1-R. León-MUSAC.
David Velasco.: _2010.11.03 - 425-3-01-R. Berlín.
David Velasco.: _2010.11.03 - 270-R. Berlín (Cúpula, ARQ.Foster).
David Velasco.: _2010.10.17 - 126-1-1-05-4-R. León-MUSAC.
David Velasco.: _2010.10.17 - 126-1-1-05-6-R. León-MUSAC.
David Velasco.: _2009.04.07 - 126-5-06-1-1-R. Valencia.
David Velasco.: _2009.04.08 - 191-1-2-1-R. Valencia.
David Velasco.: _2009.04.07 - 056-1-R. Valencia.
David Velasco.: _2013.11.08 - 1063-5-2-0-R. Isr.Jerusalén.
David Velasco.: _2013.11.09 - 1347-8-0-R. Isr.Belén.
David Velasco.: _2013.11.08 - 1283-7-R. Isr.Jerusalén.
David Velasco.: _2013.11.06 - 0870-4-4-0-R. Jord.WadiRun
David Velasco.: _2013.05.17 - 0920-3-4-1-R. Nga.Oslo.
David Velasco.: _2013.05.17 - 1033-9-2-R. Nga.Oslo.