David Farreny: II.2018 — Lancerotte, 38
David Farreny: VII.2023 — Visages du domicile, 212
David Farreny: XI.2018 — Heures de travail
David Farreny: VI.2015 — Marché porteur
David Farreny: VI.2018
David Farreny: VII.2023 — At night
David Farreny: V.2016 — Lancerotte, 36
David Farreny: III.2007 — Pause repas
David Farreny: VI.2015 — Summer jumble
David Farreny: XI.2021 — ©
David Farreny: VI.2005 — Dimanche
David Farreny: VIII.2013
David Farreny: VI.2018
David Farreny: XI.2015
David Farreny: VI.2023
David Farreny: XII.2016
David Farreny: XI.2014 — Whatever
David Farreny: V.2016 — Lancerotte, 35. La frontera
David Farreny: VII.2023 — Whatever
David Farreny: IV.2024 — Whatever
David Farreny: XII.2012
David Farreny: II.2016
David Farreny: I.2024 — Absent cat
David Farreny: II.2022
David Farreny: IV.2024
David Farreny: I.2018 — Old self
David Farreny: XI.2014