codaaa: .due.
codaaa: .moon.
codaaa: .e io sono felice.
codaaa: .un isola nel cielo del malawi.
codaaa: .salveSALVEsalve.
codaaa: .powerRANGER.
codaaa: .amore & pazienza.
codaaa: .esperar.
codaaa: .esperar.
codaaa: .intothegreen.
codaaa: .to ZION.#3.autoincrisi.
codaaa: .butThatReallyReally?.
codaaa: .a testa bassa.
codaaa: .binda che voleva diventare binda.
codaaa: .almostBlue (macchè blu binda..non lo vedi che l'è giallo).
codaaa: .outofspace.
codaaa: .zonnitranQuilli.
codaaa: .azz.
codaaa: .un uomo senza panza è come un cielo senza stelle.
codaaa: .cercasi wolf disperatamente.
codaaa: .quando ancora ci si vedeva doppio.
codaaa: .i pilastri della società.
codaaa: 365
codaaa: .nellegoledelforello.
codaaa: .dinamismi.
codaaa: .a barbuleta do fogo.