ngchongkin: The farmer's wife , Kanas , Xinjiang , China
ngchongkin: A Farm in Kanas , Xinjiang , China
ngchongkin: " Moo moo , Good morning ! " Kanas , Xinjiang , China
ngchongkin: Kanas National Geopark , Xinjiang . China
ngchongkin: A farm in Burqin County , Xinjiang , China
ngchongkin: An island on E Er Qi Si River , Burqin County , Xinjiang , China
ngchongkin: Buzkhashi Statue , Burqin County , Xinjiang , China
ngchongkin: A shepherd at work , Bayinbuluke , Xinjiang , China .
ngchongkin: " Wei , wei , I'm cycling " , Sichuan Province , China .
ngchongkin: The dam at GuiDe , Qinghai Province , China
ngchongkin: Smartly dressed for a parade . LuQu , Gansu Province , China
ngchongkin: Cliff painting , GuiDe, Qinghai Province , China
ngchongkin: The hot springs at GuiDe, Qinghai Province , China
ngchongkin: Tibetan ladies at a prayer ritual , Hezou , Gansu Province , China
ngchongkin: Burning incense and scattering prayer leaflets , Hezou , Gansu Province , China
ngchongkin: Hezou Monastery , Gansu , China
ngchongkin: The bridge near GuiDe , Qinghai Province , China
ngchongkin: Teasing his friends .Langmusi , Gansu Province , China
ngchongkin: Tibetan BBQ , Langmusi , Gansu Province , China
ngchongkin: Smoke from the kitchen , Langmusi , Gansu Province , China
ngchongkin: Morning walk ,Langmusi , Gansu , China
ngchongkin: A candid portrait of a pilgrim . Langmusi . Gansu , China
ngchongkin: Pilgrimage with prostration , Langmusi , Gansu Province , China
ngchongkin: Resting under the prayer flags . Langmusi , Gansu . China.
ngchongkin: Lunar New Year period at Zhouni Temple . Gansu , China.
ngchongkin: Unfurling of the Thangka ( a religious painting ) , Zhouni , Gansu , China
ngchongkin: A village in the mountains , Gansu Province , China
ngchongkin: Mom turning the prayer wheels , Langmusi Temple , Gansu Province , China
ngchongkin: A Buddhist devotee on the phone . Langmusi temple , Gansu Province , China
ngchongkin: A wintry morning at Langmusi temple , Gansu Province , China