stourton: Blue Tit
stourton: Sidmouth
stourton: Goldfinch
stourton: Duck
stourton: Grey Wagtail
stourton: Mallard Duck
stourton: Blue Tit
stourton: Bee on Abelia
stourton: Pink Cyclamen
stourton: Clay-coloured thrush
stourton: Fishermen at work
stourton: Sidmouth Devon.
stourton: The Cobb
stourton: Lyme Regis Dorset
stourton: Bee on Snapdragon (Antirrhinum)
stourton: Bee in flight
stourton: Rook
stourton: Portland Rock, Portland
stourton: Pulpit Rock, Portland
stourton: Fishing boat amongst cruise liners
stourton: Bee on Fuchsia
stourton: Fly (techina fera)
stourton: Green shield bug
stourton: Tiger Moth Aircraft
stourton: Hedgehog video
stourton: Brimstone moth
stourton: White butterfly
stourton: Wryneck
stourton: Wheatear
stourton: Wryneck woodpecker