BE'N 59. Street photographer: Saint Malo vu du Môle
BE'N 59. Street photographer: Le Mont Saint Michel
BE'N 59. Street photographer: Olivia Paroldi (?)