Baspherical: IMG_0058.jpg
Baspherical: IMG_0057.jpg
Baspherical: IMG_0056.jpg
Baspherical: IMG_0054.jpg
Baspherical: IMG_0052.jpg
Baspherical: autumn
Baspherical: IMG_0051.jpg
Baspherical: Fuji X100
Baspherical: Falcon
Baspherical: Netherlands Fryslan
Baspherical: Café Latte
Baspherical: Juvenile Siberian Lynx
Baspherical: Juvenile Siberian Lynx
Baspherical: Juvenile Siberian Lynx
Baspherical: Storck
Baspherical: Juvenile Siberian Lynx
Baspherical: K1__1851.jpg
Baspherical: Steinadler
Baspherical: Rotrückenbussard
Baspherical: Which bird is it.
Baspherical: Roter Milan
Baspherical: Juvenile Sibirian Lynx
Baspherical: Juvenile Siberian Lynx
Baspherical: Steinadler