Bash Baddong: Round and round.
Bash Baddong: I can share
Bash Baddong: Take a bite
Bash Baddong: Kimberly
Bash Baddong: Vanity Fair
Bash Baddong: Vanity Fair
Bash Baddong: Vanity Fair
Bash Baddong: Mafia Shoot
Bash Baddong: Mafia Shoot
Bash Baddong: Mafia Shoot
Bash Baddong: Mafia Shoot
Bash Baddong: Mafia Shoot
Bash Baddong: Mafia Shoot
Bash Baddong: Mafia Shoot
Bash Baddong: Mafia Shoot
Bash Baddong: Mafia Shoot
Bash Baddong: Sunday with Chiara
Bash Baddong: Sunday with Chiara
Bash Baddong: Sunday with Chiara
Bash Baddong: Sunday with Chiara
Bash Baddong: Sunday with Chiara
Bash Baddong: Sunday with Chiara
Bash Baddong: Sunday with Chiara
Bash Baddong: Sunday with Chiara
Bash Baddong: Sunday with Chiara
Bash Baddong: Sunday with Chiara
Bash Baddong: Sunday with Chiara
Bash Baddong: Sunday with Chiara
Bash Baddong: Sunday with Chiara
Bash Baddong: Sinulog 2015