Μπαλωμένος Αναστάσιος: Σχολή οδηγών Μπαλωμένος Αναστάσιος
Μπαλωμένος Αναστάσιος: Μπαλωμένος Αναστάσιος
Μπαλωμένος Αναστάσιος: Μπαλωμένος Αναστάσιος
Μπαλωμένος Αναστάσιος: Σχολή οδηγών Μπαλωμένος Αναστάσιος
Μπαλωμένος Αναστάσιος: Αναστάσιος Γ. Μπαλωμένος
Μπαλωμένος Αναστάσιος: φάρος Πολιτικών
Μπαλωμένος Αναστάσιος: Δρόμος προς Μαρκάτες
Μπαλωμένος Αναστάσιος: Προφήτης Ιερεμίας