Μπαλωμένος Αναστάσιος: Βάπτιση στον Άγιο Γεώργιο Αρμά
Μπαλωμένος Αναστάσιος: Περιμένοντας το πλοίο
Μπαλωμένος Αναστάσιος: Βιντεοσκόπηση βάπτισης
Μπαλωμένος Αναστάσιος: Σχολή οδηγών Μπαλωμένος Αναστάσιος
Μπαλωμένος Αναστάσιος: Μπαλωμένος Αναστάσιος
Μπαλωμένος Αναστάσιος: Μπαλωμένος Αναστάσιος
Μπαλωμένος Αναστάσιος: Σχολή οδηγών Μπαλωμένος Αναστάσιος
Μπαλωμένος Αναστάσιος: Αναστάσιος Γ. Μπαλωμένος
Μπαλωμένος Αναστάσιος: φάρος Πολιτικών