Arutemu: Urban jungle of Chinatown
Arutemu: Sheltering sky
Arutemu: Late night
Arutemu: Timothy
Arutemu: 03/11/2011
Arutemu: 03/11/2011
Arutemu: 03/11/2011
Arutemu: 和田町
Arutemu: 03/11/2011
Arutemu: 03/11/2011
Arutemu: 03/11/2011
Arutemu: Florence
Arutemu: Florence
Arutemu: Florence
Arutemu: Florence
Arutemu: Florence
Arutemu: Florence
Arutemu: Odawara
Arutemu: Odawara
Arutemu: Odawara
Arutemu: Odawara
Arutemu: Odawara
Arutemu: Fuji from the train
Arutemu: Fuji from the train
Arutemu: 岩間町
Arutemu: 横浜駅
Arutemu: 見合わせ
Arutemu: Somewhere in Seoul
Arutemu: Seoul details
Arutemu: On top of Seoul