ledid99: je te tien tu.........
ledid99: Rockeur
ledid99: street portrait
ledid99: street portrait
ledid99: street portrait
ledid99: Street life
ledid99: streetlife
ledid99: la crêpière
ledid99: street portraits
ledid99: street portraits
ledid99: jour de neige 4
ledid99: jour de neige 3
ledid99: rien ne m arrête
ledid99: jour de neige 2
ledid99: jour de neige
ledid99: street portrait
ledid99: pose clope
ledid99: le quelle je vais prendre
ledid99: street portrait
ledid99: street portrait
ledid99: elle est ou ?
ledid99: love street
ledid99: streetlife
ledid99: street portraits
ledid99: tram
ledid99: portrait de rue
ledid99: fait pas chaud
ledid99: Artiste de rue 2
ledid99: Artiste de rue
ledid99: pose cigarette