Khadija Chughtai: Sunrise at Shogran
Khadija Chughtai: Makra Peak View
Khadija Chughtai: River Kunhaar , Balakot
Khadija Chughtai: journey of life goes on!!!
Khadija Chughtai: Another sunset
Khadija Chughtai: full moon
Khadija Chughtai: The Delightful Sky
Khadija Chughtai: Sky today
Khadija Chughtai: The Silver Mist
Khadija Chughtai: Sunsets and Silhouettes