Date J. de Vries: LTE 193 729 bij Wierden op 22-3-2020
Date J. de Vries: Strukton 1824 bij Hulten op 31-3-2020
Date J. de Vries: DBC 1615 bij Dordrecht op 31-3-2020
Date J. de Vries: Crossrail Class 66 DE 6301 bij Hulten op 24-3-2020
Date J. de Vries: RFO 692 in Oss op 24-3-2020
Date J. de Vries: DBC 186 499 bij Dordrecht op 24-3-2020
Date J. de Vries: RFO 692 in Oss op 24-3-2020
Date J. de Vries: DBC 193 323 bij Zevenbergen op 24-3-2020
Date J. de Vries: DBC 186 495 bij Hulten op 24-3-2020
Date J. de Vries: LTE 193 232 bij Dordrecht op 24-3-2020
Date J. de Vries: RFO 692 in Oss op 24-3-2020
Date J. de Vries: RFO 692 in Oss op 24-3-2020
Date J. de Vries: RFO 692 in Oss op 24-3-2020
Date J. de Vries: LTE 193 262 bij Zenderen op 22-3-2020
Date J. de Vries: DBC 193 367 bij Zenderen op 22-3-2020
Date J. de Vries: M400 001 te Bechyně op 13-8-2016
Date J. de Vries: Čd 362 125-7 te Ševětín op 26-8-2016
Date J. de Vries: Čd 242 276-4 te Nepomuk op 6-8-2016
Date J. de Vries: ČDC 742 316-3 bij Vamberk op 30-8-2017
Date J. de Vries: Čd 742 217-3 te Liberec op 13-7-2007
Date J. de Vries: Čd 380 013-3 in Sedlíšťka op 30-8-2017
Date J. de Vries: KŽC M152 0535 in Kamenický Šenov op 26-8-2018
Date J. de Vries: Čd 151 001-5 in Vaňov op 29-8-2018
Date J. de Vries: Čd 362 081-2 te Ševětín op 18-8-2017
Date J. de Vries: Čd 242 211-1 te Nepomuk op 6-8-2016
Date J. de Vries: ČD 754 074-3 in Boršov nad Vltavou op 7-8-2016
Date J. de Vries: ČDC 123 009-3 bij Vaňov op 29-8-2018
Date J. de Vries: Čd 810 245-1 in Litomyšl op 26-8-2017
Date J. de Vries: ČDC 363 520-8 en ČDC 708 013-8 te Chotýčany op 18-8-2017
Date J. de Vries: Čd 242 213-7 te Ševětín op 24-8-2017