douneika: Sprekelia formosissima
douneika: Echinocereus reichenbachii var. albispinus
douneika: Echinocereus reichenbachii var. albispinus
douneika: Echinocereus sp.
douneika: Echinocereus sp.
douneika: Echinocereus viridiflorus
douneika: Echinopsis chamaecereus (Chamaecereus sylvestrii)
douneika: Opuntia macroacantha
douneika: Opuntia macroacantha
douneika: nebbia mattutina
douneika: Mormodes variabilis
douneika: Mormodes variabilis
douneika: Mormodes variabilis
douneika: trees in autumn
douneika: (Chondrorhyncha) Cochleanthes discolor
douneika: (Chondrorhyncha) Cochleanthes discolor
douneika: morning colors
douneika: autumn colors
douneika: Laelia mixta
douneika: Laelia mixta
douneika: Coelogyne fuscescens
douneika: Coelogyne fuscescens
douneika: Coelogyne fuscescens
douneika: Bulbophyllum rothschildianum
douneika: Bulbophyllum rothschildianum
douneika: Bulbophyllum rothschildianum
douneika: Phalaenopsis - hybrid
douneika: Vanda JVB x Doctor Anek
douneika: Sparaxis
douneika: Sparaxis