SBA73: VP Exakta cromada / Chrome VP Exakta
SBA73: Plaques o pel·licula / Film or plate
SBA73: Acoplament / Coupling
SBA73: Iniciant la transformació / Begin the transformation
SBA73: Schwarter Bob
SBA73: Aeronautique-club de France
SBA73: Ernemann Heag XVI
SBA73: El dors de la Bulls-eye / Bulls-eye back
SBA73: La càmera dels Romanov / The Romanov's camera
SBA73: Posographe Pathé-baby
SBA73: On mai hi va haver una porta / The gate that never was
SBA73: L'inici del enderroc / The begining of the end
SBA73: Iconic contrast
SBA73: J. Murria, Queviures
SBA73: No reflexa els anys en que fou fet / More spectacular than needed to be
SBA73: Passatge Permanyer
SBA73: La Pedrera sense turistes / No tourists in La Pedrera
SBA73: El banc - donut / All arround bench
SBA73: It?
SBA73: Forat taronja / Orange hole
SBA73: Santa Perpetua de Mogoda
SBA73: Amb la tovallola a la platja / Meander towel
SBA73: La bassa de Gallecs / A pond full of dragonflies
SBA73: Kamasutra odonat / Odonate Kamasutra
SBA73: Anax imperator
SBA73: Ischnura elegans
SBA73: Els ous ben submergits / Deep layed eggs
SBA73: Contemplant els origens / "Where we come, as dragonflies?"
SBA73: Sympetrum sinaiticum
SBA73: Mirada hexagonal / Hexagonal gaze