Pamela dot M: Kingsbridge - Devon
Pamela dot M: at Kingsbridge - Devon
Pamela dot M: at Kingsbridge - Devon
Pamela dot M: at Kingsbridge - Devon
Pamela dot M: Slapton Sands - Devon
Pamela dot M: Slapton Sands - Devon
Pamela dot M: Slapton Sands - Devon
Pamela dot M: Slapton Sands - Devon
Pamela dot M: Dover, Kent - in the rain!
Pamela dot M: Dover, Kent - in the rain!
Pamela dot M: Dover, Kent - in the rain!
Pamela dot M: Dover, Kent - in the rain!
Pamela dot M: Dover, Kent - in the rain!
Pamela dot M: Dover, Kent - in the rain!
Pamela dot M: Long Melford Church - Suffolk
Pamela dot M: Long Melford Church - Suffolk
Pamela dot M: Long Melford Church - Suffolk
Pamela dot M: Long Melford Church - Suffolk
Pamela dot M: Long Melford Church - Suffolk
Pamela dot M: Dover Castle - Kent
Pamela dot M: Dover Castle - Kent
Pamela dot M: Dover Castle - Kent
Pamela dot M: Dover Castle - Kent
Pamela dot M: Dover Castle - Kent
Pamela dot M: Dover Castle - Kent
Pamela dot M: Dover Castle - Kent
Pamela dot M: inside Dover Castle - Kent
Pamela dot M: inside Dover Castle - Kent
Pamela dot M: inside Dover Castle - Kent
Pamela dot M: at Dover Castle - Kent