Gian Paolo Chiesi: Sestri Levante suntet
Gian Paolo Chiesi: Portobello
Gian Paolo Chiesi: Liguria sunset
Gian Paolo Chiesi: Sestri Levante sunset
Gian Paolo Chiesi: sunrise in the bay
Gian Paolo Chiesi: Silent Bay
Gian Paolo Chiesi: last light
Gian Paolo Chiesi: sunrise Playa de Campiechos
Gian Paolo Chiesi: Sestri Levante sunset
Gian Paolo Chiesi: Portovenere sunset
Gian Paolo Chiesi: Liguria sunset
Gian Paolo Chiesi: Liguria winter sunset
Gian Paolo Chiesi: Sestri Levante sunset
Gian Paolo Chiesi: Liguria sunset
Gian Paolo Chiesi: Macari sunset
Gian Paolo Chiesi: last light
Gian Paolo Chiesi: Ciclopi sunrise
Gian Paolo Chiesi: When the storm meets the sun
Gian Paolo Chiesi: Miramare sunset
Gian Paolo Chiesi: Liguria sunset
Gian Paolo Chiesi: Asseu long exposure