ohlookshinyobject: Female cock of the rock
ohlookshinyobject: Tofino, cox bay panorama
ohlookshinyobject: Black Phoebe
ohlookshinyobject: Woodduck darkness
ohlookshinyobject: Mt washington pano
ohlookshinyobject: Mourning Cloak Butterfly_
ohlookshinyobject: Mourning Cloak Butterfly eye
ohlookshinyobject: Mourning Cloak Butterfly closeup
ohlookshinyobject: Mallard Wonder
ohlookshinyobject: Hoverbee hyacinth
ohlookshinyobject: Greater Bee fly red flower
ohlookshinyobject: Greater Bee fly Portrait
ohlookshinyobject: Greater Bee fly Portrait straight on
ohlookshinyobject: Greater Bee fly portrait enhanced
ohlookshinyobject: Greater Bee fly leaf
ohlookshinyobject: Dead Caterpillar
ohlookshinyobject: Femalemallardinflight
ohlookshinyobject: Whiteleafhopper
ohlookshinyobject: Orange and black beetle
ohlookshinyobject: Orange and black beetle dying flower
ohlookshinyobject: Bug portrait Mission trails
ohlookshinyobject: Bigbumblebee2
ohlookshinyobject: Yellowrumped Warbler whistler
ohlookshinyobject: Whistler trip 2022
ohlookshinyobject: Whistler trip 2022 2
ohlookshinyobject: Whistler 2022
ohlookshinyobject: Whistler 2022 2
ohlookshinyobject: Tofino drive back