shruti.mjmdr: "Explored" 24th November 2021
shruti.mjmdr: Peace and serenity, Buddha Point, Bhutan
shruti.mjmdr: Tea plantation, Ooty
shruti.mjmdr: Ooty, Tamilnadu, India
shruti.mjmdr: Sunset at Tanah Lot, Bali, Indonesia
shruti.mjmdr: Alexandria, Egypt
shruti.mjmdr: Architecture wonder of India, Iron pillar of Delhi
shruti.mjmdr: Her Everyday Life
shruti.mjmdr: Scaly-breasted Munia/Spice Finch
shruti.mjmdr: Mirik, Darjeeling
shruti.mjmdr: Promise of a mysterious night
shruti.mjmdr: Keep your face to the sunshine
shruti.mjmdr: Common Tailor Bird
shruti.mjmdr: Asian Koel
shruti.mjmdr: Beauty of foggy Matheran Hills
shruti.mjmdr: Forest Safari at Tadoba Tiger Reserve Forest
shruti.mjmdr: Sunrise from Batur Mountain, Bali, Indonesia
shruti.mjmdr: SNOW-CAPPED JOMOLHARI!!!! - Chele La Pass, Bhutan
shruti.mjmdr: SNOW-CAPPED JOMOLHARI!!!! - Chele La Pass, Bhutan
shruti.mjmdr: I want chocolate
shruti.mjmdr: Resting
shruti.mjmdr: 2021-10-24_06-43-54
shruti.mjmdr: Ooty hill station, India
shruti.mjmdr: Great Sphinx of Giza, Egypt
shruti.mjmdr: Road to somewhere
shruti.mjmdr: Cutie pie, Bhutan
shruti.mjmdr: Petra, Ma`An, Jordan
shruti.mjmdr: World of colors, Spice Market at Cairo, Egypt
shruti.mjmdr: Queen of the Jungle
shruti.mjmdr: A land shrouded in a sheen of mystery