_macius_: Abstracció
_macius_: La roca
_macius_: Mediterrani
_macius_: Roca
_macius_: Tronc amb ull
_macius_: Mediterrani
_macius_: Roques
_macius_: Colors
_macius_: 🚂🚃🚃🚃☁️☁️☁️
_macius_: Roques
_macius_: Mediterrani
_macius_: Orgànic XXXVI
_macius_: Roques i llum
_macius_: Tronc
_macius_: Mediterrani
_macius_: Texrura fusta
_macius_: Abstracció
_macius_: Mediterrani
_macius_: Tronc amb ull
_macius_: Altar
_macius_: Orgànic XXXV
_macius_: Orgànic XXXIV
_macius_: Peix orgànic
_macius_: Orgànic XXXII
_macius_: Orgànic XXXI
_macius_: Orgànic XXX
_macius_: Ant world
_macius_: Gos orgànic
_macius_: Orgànic XXVII
_macius_: Orgànic XXVI